Czy Zbiornik Na Deszczówkę Wymaga Pozwolenia Lub Zgłoszenia? Podpowiadamy!

Wiele wątpliwości wśród właścicieli działek, którzy chcą zacząć gromadzić wodę deszczową, budzi to, czy zbiornik na deszczówkę wymaga pozwolenia. Wynikają one z problematycznych niejednoznaczności przepisów prawnych regulujących ten obszar. Zawiłość formalności dotyczących budowy zbiorników bezodpływowych na wody opadowe sprawia, że część potencjalnych inwestorów ostatecznie rezygnuje z tego przedsięwzięcia, a co za tym idzie, traci szansę na korzystanie z dobrodziejstw deszczówki. Dlatego w dzisiejszym artykule postanowiliśmy zgłębić to zagadnienie i ustalić odpowiedź na pytanie dotyczące tego, czy zbiornik na deszczówkę wymaga zgłoszenia, czy jednak niezbędne będzie uzyskanie pozwolenie na jego budowę.

Zbiornik na deszczówkę – kiedy nie będzie potrzebne pozwolenie na jego budowę?

Jedną z podstawowych kwestii wpływających na to, czy zbiornik na deszczówkę wymaga pozwolenia, jest moment, w którym planujemy taką instalację. Sytuacja jest znacznie prostsza wtedy, gdy na działce nie znajduje się jeszcze dom. Jeśli w planach jest budowa nieruchomości wraz z równoczesnym utworzeniem zbiornika na deszczówkę, nie trzeba uzyskać na niego osobnego pozwolenia. W takim wypadku wystarczające jest jedynie zgłoszenie montażu instalacji do zbierania wody opadowej do odpowiedniego organu..

Co natomiast należy zrobić w przypadku, gdy chcemy zamontować podziemny system do zbierania deszczówki nieopodal istniejącego już domu? W takim wypadku pozwolenie na budowę zbiornika może okazać się koniecznością, o czym dokładniej piszemy w kolejnych sekcjach. Aby je uzyskać, należy złożyć specjalny wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów w miejscowej siedzibie nadzoru budowlanego. Na ustosunkowanie się do złożonego wniosku urzędnicy mają 65 dni.

Czy zbiornik na deszczówkę wymaga pozwolenia? Aktualne przepisy

Jak wspomnieliśmy we wstępie, osoby pragnące zainwestować w podziemny zbiornik na deszczówkę będą musiały zmierzyć się z pytaniem, czy potrzebne jest pozwolenie na taką instalację, czy też wystarczy im zgłoszenie takiej budowy do odpowiednich organów. Aby rzucić nieco więcej światła na tę sprawę, należy zajrzeć do art. 28 ust.1 ustawy Prawo budowlane. W myśl zawartych w nim przepisów do rozpoczęcia robót budowlanych niezbędne jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem art. 29-31 ustawy Prawo budowlane. Po zapoznaniu się z tymi fragmentami wspomnianego aktu prawnego można zauważyć, że prawodawca wymienił enumeratywnie grupę robót budowlanych zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwolenia budowlanego. Znalazły się wśród nich m.in.:

  • budowa przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5 m3 na dobę,
  • budowa zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3,
  • sieci i przyłącza kanalizacyjne.

Na liście robót budowlanych zwolnionych z obligatoryjnego pozwolenia budowlanego nie znalazły się inwestycje związane z budową zbiorników na deszczówkę. Czy to oznacza, że chcąc zamontować na swojej działce podziemny zbiornik do gromadzenia wody deszczowej, musimy za każdym razem ubiegać się o pozwolenie? Praktyka pokazuje, że nie zawsze jest to konieczne. Brak odpowiednich regulacji dotyczących tego rodzaju systemów skutkuje tym, że ostateczna decyzja co do niezbędności uzyskania pozwolenia na budowę należy do właściwego w danej sytuacji starostwa powiatowego lub urzędu miasta (w przypadku miast na prawach powiatu).

Zbiornik na deszczówkę – pozwolenie czy zgłoszenie? Problemy interpretacyjne

Z uwagi na to, że w przepisach nie ujęto wprost, czy zbiornik na deszczówkę wymaga pozwolenia, w decyzjach urzędów i orzeczeniach sądów próżno szukać stuprocentowej jednomyślności. Widać to doskonale na przykładzie orzeczeń wydawanych w ostatnich latach przez sądy administracyjne:

  • Naczelny Sąd Administracyjny w 2017 roku orzekł, że budowa zbiornika na wodę opadową wymaga uzyskania pozwolenia budowlanego,
  • Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w 2019 roku uznał, że w przypadku zbiorników na deszczówkę o pojemności do 10 m3, poprzez analogię do przepisów dotyczących bezodpływowych zbiorników na ścieki o takiej objętości, nie trzeba uzyskiwać pozwolenia budowlanego, tylko wystarczy dokonać zgłoszenia do odpowiedniego organu.

W większości przypadków orzeczenia sądów oraz decyzje organów administracyjnych skłaniają się ku zwolnieniu zbiorników bezodpływowych na deszczówkę o pojemności do 10 m3 z konieczności uzyskania pozwolenia na budowę. Należy jednak pamiętać, że nie można z góry zakładać takiego rozstrzygnięcia sprawy. Dlatego zalecamy w każdym przypadku indywidualnie konsultować niezbędne formalności związane z budową zbiornika na deszczówkę z właściwym starostwem powiatowym lub urzędem miasta (w przypadku miast na prawach powiatu). Po odbyciu konsultacji należy dostosować się do zaleceń organu decyzyjnego.

Czy zbiornik na deszczówkę wymaga pozwolenia wodnoprawnego? Podpowiadamy

Inną kwestią, która często wzbudza wiele wątpliwości jest to, czy zbiornik na deszczówkę wymaga pozwolenia wodnoprawnego. Podobnie jak we wcześniej przytaczanej sytuacji, tak i w tym przypadku brakuje jednoznacznych przepisów regulujących to zagadnienie. Zgodnie z ustawą Prawo wodne, uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego jest konieczne w momencie, gdy interesuje nas wykonanie urządzenia wodnego. Ten termin obejmuje urządzenia lub budowle służące do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów. Czy podziemny zbiornik betonowy na deszczówkę można uznać za takie urządzenie? Jak wskazują orzeczenia, odpowiedź na to pytanie zależy od szczelności instalowanego systemu. Jeśli podziemny zbiornik na deszczówkę jest szczelny, to nie ma on wpływu na kształtowanie zasobów wodnych, a co za tym idzie nie jest urządzeniem wodnym i nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Co jednak należy podkreślić w kontekście tego, czy zbiornik na deszczówkę wymaga pozwolenia wodnoprawnego, z uwagi na brak konkretnych regulacji, przypadek każdego zbiornika powinien być rozpatrywany indywidualnie. Aby mieć pewność, że wszystkie formalności zostaną prawidłowo dopełnione, najlepiej skonsultować się z nadzorem wodnym będącym najbliżej miejsca, w którym planujemy instalację zbiornika.

Podsumowanie

Czy zbiornik na deszczówkę wymaga pozwolenia, czy może wystarczy samo zgłoszenie? Jak widać, nie ma jednej, uniwersalnej odpowiedzi na to pytanie. Mimo że z reguły można spotkać się z tym, że szczelne podziemne zbiorniki na wodę deszczową o pojemności do 10 m3 mogą być budowane na zgłoszenie, to nie można przyjąć tego za powszechnie obowiązujący standard. W celu upewnienia się, czy nasz zbiornik na deszczówkę wymaga zgłoszenia czy pozwolenia, należy skonsultować się z odpowiednim organem decyzyjnym i następnie postąpić zgodnie z jego zaleceniami.

Decydując się na inwestycję w zbiornik na deszczówkę, warto zatroszczyć się nie tylko o dopilnowanie wszystkich kwestii formalnych, ale także wybór wysokiej jakości, trwałego rozwiązania. Jako doświadczony producent szamb betonowych Kamal-Bet oferujemy różnorodne zbiorniki na deszczówkę o pojemności od 2 do aż 24 tysięcy litrów. O klasie naszych produktów świadczy również to, że są wykonane z certyfikowanego betonu klasy min. B25 do B40, co zapewnia im doskonałą szczelność. W Kamal-Bet oferujemy aż pięcioletnią gwarancję na nasze zbiorniki, a także ich transport do dowolnej miejscowości w Polsce i bezpłatny, fachowy montaż.

Zapraszamy do kontaktu.

POTRZEBUJESZ POMOCY?
ZOSTAW NUMER - ODDZWONIMY!


    Podanie danych w powyższym formularzu jest całkowicie dobrowolne, lecz niezbędne do prawidłowej obsługi Twojego zapytania. Więcej na Czytaj więcej