Bez kategorii

Jaką pojemność zbiornika na deszczówkę wybrać?

By 11 stycznia 2024 No Comments

Jaka pojemność zbiornika na deszczówkę będzie odpowiednia dla danego gospodarstwa domowego? Umiejętność udzielenia odpowiedzi na to pytanie jest niezbędna do tego, aby planowana inwestycja mogła być opłacalna. Zbiornik o pojemności dopasowanej do indywidualnych potrzeb danego gospodarstwa domowego pozwala na efektywne zbieranie wody deszczowej, która może być później wykorzystana m.in. do podlewania ogrodu, mycia samochodu czy do spłukiwania toalety w łazience. W dzisiejszym artykule wyjaśnimy, jak zweryfikować to, jaka pojemność zbiornika na deszczówkę będzie optymalnym wyborem i które czynniki należy wziąć pod uwagę, aby podjąć właściwą decyzję.

Co należy przemyśleć przed zakupem zbiornika na deszczówkę?

Osoby zainteresowane inwestycją w zbiornik na deszczówkę muszą dobrze przeanalizować swój wybór pod kątem kilku czynników. Przede wszystkim powinny one odpowiedzieć sobie na pytanie, czy chcą zamontować na swojej działce naziemny, czy podziemny system gromadzenia wody opadowej. Zbiorniki naziemne charakteryzują się zwykle mniejszą pojemnością, która sięga od kilkuset do 2000 litrów, podczas gdy zbiorniki podziemne cechuje najczęściej objętość od 2000 do nawet 24000 litrów. Z tego powodu zbiorniki podziemne są rekomendowane do gospodarstw domowych wykazujących większe zapotrzebowanie na zgromadzoną wodę deszczową. To zapotrzebowanie może wynikać np. z większej liczby osób mieszkających w danym domu jednorodzinnym czy szerszej gamy celów, do których ma być wykorzystywana woda opadowa.

Bardzo ważnym aspektem, który musisz przemyśleć przed zakupem zbiornika na deszczówkę, jest także materiał, z jakiego go wykonano. W przypadku zbiorników podziemnych do wyboru inwestorów pozostają rozwiązania betonowe lub wyprodukowane z tworzyw sztucznych. Lepszą opcję stanowi zbiornik betonowy na deszczówkę, co wynika m.in. z jego wysokiej szczelności, wytrzymałości, odporności na negatywne działanie warunków atmosferycznych, a także wyższej wagi niż w przypadku zbiornika plastikowego, który jest narażony na wyparcie przez wody gruntowe.

Jakie aspekty trzeba uwzględnić przy doborze pojemności zbiornika na deszczówkę?

Istotną kwestią, którą należy przemyśleć przy wyborze systemu do gromadzenia wody opadowej, jest to, jaka pojemność zbiornika na deszczówkę będzie dostosowana do indywidualnych potrzeb inwestora. Aby móc to oszacować, trzeba wziąć pod uwagę szereg czynników. Wśród nich możemy wyróżnić m.in.:

 • lokalizację i rodzaj zabudowy (dla inwestorów chcących zamontować taki zbiornik na działce, na której znajduje się ich dom, przyjmujemy budynek mieszkalny jako rodzaj zabudowy),
 • średnioroczny opad deszczu dla danej lokalizacji,
 • liczbę dachów na danej posesji oraz jej łączną powierzchnię (w rzucie poziomym),
 • współczynnik spływu,
 • łączną powierzchnię terenu posesji z utwardzoną powierzchnią,
 • rodzaj i liczba punktów czerpalnych – stanowią odpowiedź na pytanie, do czego będzie zużywana woda deszczowa.

Mając na uwadze powyższe aspekty, można przystąpić do szacunkowego obliczenia tego, jaka będzie najlepsza pojemność zbiornika na deszczówkę dla danego domu jednorodzinnego.

Jak obliczyć to, jaka pojemność zbiornika na deszczówkę będzie odpowiednia?

Na starcie należy zaznaczyć, że samodzielne obliczenia wymaganej pojemności zbiornika betonowego na deszczówkę mogą służyć wyłącznie celom szacunkowym i do podjęcia optymalnej decyzji w tym zakresie, potrzebna będzie konsultacja ze specjalistami z firmy zajmującej się produkcją i montażem tego rodzaju systemów. Przybliżone określenie wymaganej objętości zbiornika jest jednak bardzo przydatne do tego, aby móc zorientować się, z jakim wydatkiem może wiązać się inwestycja w funkcjonalny system gromadzenia wody deszczowej w przypadku konkretnej działki.

Jak w szacunkowy sposób obliczyć to, jaka pojemność zbiornika na deszczówkę będzie właściwa do potrzeb danego gospodarstwa domowego? Przygotowania do obliczeń należy zacząć od ustalenia kilku poniższych kwestii.

 • Lokalizacja i związany z nią średnioroczny opad deszczu – aby ustalić średnią wartość opadów dla konkretnego regionu, korzysta się ze specjalnych map, dostępnych m.in. na stronie internetowej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Odczytana z nich średnia wartość opadów (w litrach na metr kwadratowy lub milimetrach słupa wody – obie jednostki są sobie równe) jest niezbędna do dalszych obliczeń. Niekiedy sugeruje się przyjęcie do obliczeń 120% tej wartości – ma to pełnić rolę zabezpieczenia przed nieuwzględnieniem ewentualnej nadwyżki opadów, którą trudno określić ze względu na nieprzewidywalność zmian klimatu w przyszłości.
 • Łączna powierzchnia dachów na posesji (w rzucie poziomym) – celem w tym przypadku jest obliczenie efektywnej wielkości powierzchni poszczególnych dachów na posesji, z których woda deszczowa ma spływać do zbiornika.
 • Współczynnik spływu – jest to wielkość związana z materiałem wykorzystanym do wykonania pokrycia dachu, a także jego nachyleniem. Przy użyciu tego współczynnika wskazuje się, jaka część całości wody padającej na daną powierzchnię może zostać doprowadzona do zbiornika na deszczówkę. Przykładowo wartość współczynnika spływu dla dachu skośnego pokrytego blachą lub dachówką ceramiczną glazurowaną wynosi 0,9, podczas gdy dla dachu płaskiego pokrytego papą jest on równy zaledwie 0,6.
 • Rodzaj zabudowy – ma on wpływ na wartości przyjmowane w kolejnym podpunkcie. Dla przykładu: zakładane zapotrzebowanie na wodę deszczową do spłukiwania toalety w przeliczeniu na jedną osobę w przypadku budynku mieszkalnego będzie większe niż w przypadku budynku handlowo-usługowego czy budynku użyteczności publicznej, ale mniejsze niż przyjmowane dla budynku zakwaterowania turystycznego.
 • Rodzaj i liczba punktów czerpalnych – w kontekście tego zagadnienia niezbędne jest określenie, do czego będzie zużywana woda deszczowa (spłukiwanie toalety, podlewanie ogrodu, mycie samochodu, czyszczenie powierzchni, pranie, itd.). Należy zwrócić również uwagę na to, ile osób mieszka w danym domu, a także ile litrów wody w trakcie roku (przez jedną osobę) jest zużywane na poszczególne składowe (punkty czerpalne) całkowitego zapotrzebowania gospodarstwa na deszczówkę.

Dysponując powyższymi danymi, można przystąpić do obliczeń, które zbliżą nas do odpowiedzi na temat tego, jaka pojemność zbiornika na deszczówkę będzie dla nas odpowiednia.

Na początek należy obliczyć szacunkową roczną wielkość opadów – uzysk wody – odpowiadającą lokalizacji działki, na której ma zostać zamontowany zbiornik na deszczówkę. W tym celu korzystamy ze wzoru:

 • Średnioroczny opad deszczu dla danej lokalizacji * Łączna powierzchnia dachów na posesji (w rzucie poziomym) * Współczynnik spływu = Uzysk wody

Kolejnym krokiem jest obliczenie rocznego zapotrzebowania danego gospodarstwa domowego na wodę deszczową. Wykorzystujemy do tego wzór:

 • Suma poszczególnych składowych (z wyłączeniem składowej związanej z podlewaniem ogrodu) całościowego zapotrzebowania na wodę w ciągu roku * liczba osób mieszkających w budynku + ilość wody niezbędna do podlewania ogrodu w ciągu roku * powierzchnia podlewanego ogrodu w metrach kwadratowych = roczne zapotrzebowanie danego gospodarstwa domowego na wodę deszczową

Po obliczeniu powyższych dwóch wartości można przejść do szacowania tego, jaka będzie najlepsza pojemność zbiornika na deszczówkę dla danego domu jednorodzinnego. Zanim przedstawimy wzór, musimy wyjaśnić pojawiającą się w nim liczbę 21 – pełni ona funkcję standardowo przyjmowanego w takich rachunkach 21-dniowego buforu, czyli tzw. współczynnika przechowywania wody. Po przedstawieniu tego wyjaśnienia możemy przystąpić do prezentacji wzoru na szacunkową optymalną pojemność zbiornika na wodę deszczową:

 • ((Uzysk wody + Roczne zapotrzebowanie danego gospodarstwa na wodę deszczową) / 2) * (21 / 365) = szacunkowa optymalna pojemność zbiornika na wodę deszczową

Wynik otrzymany po wykonaniu powyższego działania należy zaokrąglić w górę do pełnych tysięcy litrów – w ten sposób uzyskamy odpowiedź na pytanie, jaka pojemność zbiornika na deszczówkę może być potencjalnie optymalna w przypadku danego gospodarstwa domowego.

Podsumowanie

Na wybór zbiornika na deszczówkę wpływa szereg różnych czynników. Wśród nich można wyróżnić m.in. sposób montażu danego rozwiązania, materiał z jakiego zostało ono wykonane czy jego pojemność. Do obliczenia szacunkowej optymalnej pojemności zbiornika na wodę deszczową potrzebna jest znajomość uzysku wody oraz zapotrzebowania danego gospodarstwa domowego na deszczówkę w skali roku. Otrzymana wartość stanowi przydatną podpowiedź odnośnie tego, jaka pojemność zbiornika na deszczówkę sprawdzi się najlepiej w konkretnym przypadku. Aby jednak mieć stuprocentową pewność, że podjęta zostanie właściwa decyzja dotycząca objętości zbiornika, należy skonsultować ten temat z firmą zajmującą się produkcją i montażem takich systemów.

Jako renomowany producent szamb betonowych Kamal-Bet oferujemy różnorodne zbiorniki betonowe na deszczówkę. W naszej ofercie znajdują się zbiorniki z szerokiego zakresu pojemności wyróżniające się wysoką jakością wykonania, doskonałą szczelnością i trwałością, a także odpornością na negatywne działanie warunków atmosferycznych. Co warto podkreślić, zapewniamy naszym klientom transport zbiornika do ich miejsca zamieszkania, pięcioletnią gwarancję na zakupiony produkt oraz jego darmowy, fachowy montaż.

Zapraszamy do kontaktu.

Leave a Reply