Bez kategorii

Szambo – ile od granicy działki powinno się je montować?

By 7 czerwca 2023 No Comments

Planując montaż szamba na swojej działce, należy koniecznie zapoznać się z regulacjami dotyczącymi tego obszaru. Szambo – ile od granicy działki jest możliwy jego montaż? To jedno z istotnych pytań, na które musi odpowiedzieć sobie inwestor przed realizacją takiej instalacji. Podczas budowy szamba należy uwzględnić także inne kwestie związane z zachowaniem odpowiednich odległości np. od domu czy od studni. W dzisiejszym artykule wyjaśniamy najistotniejsze zagadnienia związane m.in. z tym, jaka odległość szamba od domu, drogi oraz granicy działki jest wymagana przez przepisy prawne.

Budowa i lokalizacja szamba – najważniejsze regulacje prawne

Wiele osób, które pierwszy raz stają przed decyzją o montażu zbiornika na szambo na swojej działce, nie zdaje sobie sprawy z tego, jakimi wymaganiami dotyczącymi lokalizacji jest obwarowana tego rodzaju instalacja. Zanim jednak do nich przejdziemy, warto przypomnieć, że zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe można instalować na działkach, których nie można podłączyć do sieci kanalizacyjnej. Należy jednak podkreślić, że nie wolno monotować szamb na obszarach podlegających szczególnej ochronie środowiska oraz narażonych na zagrożenie powodziowe. Inną istotną informację, którą należy przytoczyć przed omówieniem tego, w jakiej odległości szambo od granicy działki jest dozwolone, stanowi to, że do montażu szamba o pojemności 10 metrow sześciennych wystarczy zgłoszenie do lokalnego urzędu, w przypadku zbiorników o pojemności od 10 do 50 metrów sześciennych już trzeba uzyskać pozwolenie na budowę, a dla szamb o jeszcze większej pojemności niezbędne jest nie tylko pozwolenie budowlane, ale i zgoda państwowego inspektora sanitarnego.

Wymagania dotyczące odległości szamba od określonych obiektów, granic czy dróg są ujęte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Z tego aktu prawnego można dowiedzieć się m.in.:

 • jaka odległość szamba od granicy działki jest wymagana,
 • jak daleko szambo od domu powinno się znajdować,
 • jaka odległość szamba od drogi musi zostać zachowana.

Warto dodać, że konkretne odległości od poszczególnych obiektów uzależnione są od pojemności szamba. Dla przykładu zbiorniki na szambo o objętości większej niż 50 metrów sześciennych są umieszczane zgodnie z ekspertyzą techniczną, która jest przyjęta przez państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego. Ustalenia dotyczące usytuowania szamb o mniejszej pojemności opiszemy w dalszej części artykułu.

Jaka odległość szamba od granicy działki jest wymagana?

Pierwszą kwestią, na której warto się skupić jest to, jak daleko szambo od granicy działki może zostać zamontowane. Odpowiedź na to pytanie zależy w dużej mierze od pojemności danego zbiornika.

 • Szamba o pojemności do 10 metrów sześciennych powinny być montowane przynajmniej dwa metry od sąsiedniej działki.
 • Szamba o pojemności od 10 do 50 metrów sześciennych należy instalować co najmniej 7,5 metra od sąsiedniej działki.

Co istotne, szambo można wybudować w mniejszej odległości od granicy działki sąsiedniej, jednak wyłącznie wtedy, gdy na sąsiedniej działce znajduje się analogicznie położone szambo, a odległość od m.in. budynku mieszkalnego czy studni jest zachowana w zgodzie z obowiązującymi przepisami. Warto wspomnieć także o możliwości dodatkowego zmniejszenia wymaganej odległości w przypadku uzyskania zgody odpowiedniego organu, w postaci inspktoratu sanitarnego oraz jednostki zarządzającej zabudową i zagospodarowaniem terenu.

Jaka odległość szamba od drogi lub chodnika jest dopuszczalna?

W niektórych przypadkach odległość szamba od drogi lub chodnika jest analogiczna do tej, którą przewiduje się w kontekście granic działek. Mowa tu o zbiornikach o pojemności do 10 metrów sześciennych. W takim wypadku minimalna odległość między szambem a granicą działki oraz szambem a drogą lub chodnikiem jest taka sama i wynosi 2 metry.

Jaka odległość szamba od drogi lub chodnika jest obowiązkowa w przypadku zbiorników o pojemności z przedziału od 10 do 50 metrów sześciennych? W tej sytuacji jest ona większa niż wymagana odległość takiego szamba od granicy działki (przypomnijmy: co najmniej 7,5 metra) i wynosi minimum 10 metrów.

Szambo – w jakiej odległości od domu można je zamontować?

Jak daleko może być szambo od domu? To kolejne z kluczowych pytań, na które warto poszukać odpowiedzi. Podobnie jak wcześniej, zależy ona od tego, o jakiej pojemności szamba mówimy.

Szamb o pojemności do 10 metrów sześciennych dotyczą następujące wymagania:

 • odległość wynosząca minimum 5 metrów od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi (w zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej), jednak nie dotyczy to dołów ustępowych w zabudowie jednorodzinnej,
 • odległość równa co najmniej 15 metrów od okien i drzwi zewnętrznych do innego rodzaju pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do magazynów produktów spożywczych.

Mniej rygorystyczne zapisy dotyczą szamb o pojemności od 10 do 50 metrów sześciennych. W tym przypadku wymagana jest odległość co najmniej 30 metrów od okien i drzwi zewnętrznych budynków mieszkalnych.

Szambo – jakie odległości obowiązują w przypadku kolizji z innymi istotnymi obiektami?

Wiemy już, ile powinny wynosić co najmniej odległości między szambem a domem, granicą działki czy drogą. Nie są to jednak jedyne obiekty, które należy wziąć pod uwagę przy inwestycji w zbiornik na nieczystości ciekłe w momencie, gdy nie mamy możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej. Odpowiedzmy sobie teraz na pytanie: szambo – jakie odległości obowiązują w przypadku kolizji z innymi istotnymi obiektami lub instalacjami?

 • Odległość szamba od studni będącej ujęciem wody pitnej musi wynosić przynajmniej 15 metrów (w przypadku zbiorników o pojemności do 10 metrów sześciennych).
 • Usytuowanie zbiornika na szambo powinno być oddalone od rurociągów sieci wodociągowej bądź gazowej o co najmniej 1,5 metra.
 • Szambo powinno znajdować się w odległości wynoszącej minimum 80 centymetrów od przewodów elektrycznych.

Budowa szamba na działce – na co jeszcze zwrócić uwagę przed montażem zbiornika na ścieki?

O czym jeszcze należy pamiętać w przypadku budowy szamba? Na uwagę zasługuje nie tylko to, jaka musi być odległość szamba od granicy działki czy domu, ale także kilka innych ważnych czynników. Planując lokalizację szamba, warto uwzględnić to, aby:

 • umiejscowić je tak, żeby wóz asenizacyjny miał łatwy dostęp do zbiornika, co ułatwi sprawne usuwanie zgromadzonych nieczystości,
 • znajdowało się ono możliwie blisko budynku (z zachowaniem odpowiednich odległości), ponieważ skróci to drogę, jakie nieczystości muszą przebyć do szamba, co w konsekwencji pozwoli zapobiec ich zamarznięciu podczas mroźnej zimy.

Szambo betonowe – ile od granicy działki powinno się je montować? Podsumowanie

Znajomość przepisów dotyczących tego, ile metrów od granicy działki, domu czy drogi można budować szambo, jest kluczowa dla każdego inwestora. Przy wyborze lokalizacji zbiornika na szambo ważne są również m.in.: umożliwienie wozowi asenizacyjnemu wygodnego dostępu do szamba czy usytuowanie instalacji w miejcu, w którym nie grozi jej wysokie ryzyko uszkodzenia mechanicznego. Dla powodzenia inwestycji równie istotnymi kwestiami są wysoka jakość zbiornika na szambo oraz profesjonalny montaż. Oba te aspekty zapewnia Klientom renomowany producent szamb betonowych Kamal-Bet. Oferujemy różnego rodzaju, wyjątkowo szczelne szamba betonowe wykonane z wysokiej klasy prefabrykatów. Zapewniamy ich bezpłatny montaż. Transportujemy do dowolnej miejscowości na terenie całej Polski, przy czym z naszych usług korzystają także Klienci z innych krajów Unii Europejskiej. Poza niezawodnymi zbiornikami na szambo oferujemy m.in.:

 • piwnice betonowe,
 • kanały samochodowe betonowe,
 • betonowe zbiorniki na deszczówkę.

Zapraszamy do kontaktu.

Leave a Reply